תיאום הורי מול שירותים אחרים

ההבדל בין תיאום הורי להדרכת הורים

הדרכת הורים אפשרית כל עוד הסכסוך בין ההורים הוא קל והם בדרך כלל מצליחים לשתף פעולה ולנהל תקשורת ממוקדת בילדם. הורים בקונפליקט גבוה, לא יוכלו להיעזר בהדרכת הורים, הם יתקשו להביא את עצמם, לקחת אחריות על רגשותיהם ומעשיהם ליד ההורה השני. המטפל בהדרכת ההורים עלול למצוא את עצמו בעין הסערה מבלי יכולת להוביל את ההורים למטרה שלשמה הם נפגשו - עזרה לילדם. מטת התיאום ההורי, אינה לתת יעוץ מקצועי ולטפל בהורים, אלא לעזור להורים לשתף פעולה ולקבל החלטות משותפות בהקשר לילדיהם - באמצעות הפעלת טכניקות יחודיות, תוך שימוש במודל מובנה שעוזר למתאמים לא לאפשר לסערה להתקיים במפגש המשותף.

ההבדל בין מתאם הורי לפקידת סעד לסדרי דין

שניהם אנשי טיפול בעלי ראיה מערכתית, שניהם ממוקדים בילדים.ההבדלים הינם בכך שפקידת סעד לסדרי דין, תפקידה וסמכויותיה הינם לתת המלצות לבית משפט לגבי משמורת והסדרי ראיה, עליה להגיש דוחות  לא חסויים והמלצות לבית משפט, ולעיתים אף מקבלת סמכות מבית משפט לעקוב לפקח ולשנות הסדרי ראיה בהתאם לצורך,המתאם ההורי מתחיל את התהליך רק לאחר שפקידת סעד סיימה את תפקידה ובית משפט קיבל החלטות על משמורת והסדרי ראיה. תפקיד המתאם ההורי לעזור להורים ליישם את החלטות בית המשפט, לקבל את המציאות וללמוד לחיות על פיה. תהליך התיאום ההורי חסוי ולא נשלחים דוחות לבית משפט, ואין שימוש בסמכות

 

ההבדל בין תיאום הורי וטיפול
טיפול הינו תהליך חסוי, ארוך טווח שממוקד בצרכי ההורים, זה תהליך המחייב התבוננות פנימית, ומטרתו לעזור להורים לקחת אחריות על מעשיהם ורגשותיהם ולהבנות מחדש את חייהם.
התיאום ההורי הינו תהליך קצר מועד, שלא עוסק בצרכי ההורים, אלא מתמקד בצרכי הילדים ובמציאות היום יומית שלהם.
שני התהליכים יכולים להתקיים במקביל

 

ההבדל בין תיאום הורי וגישור

הגישור הינו תהליך חסוי אשר מטרתו הינה לפתח פתרון מוסכם, לכל נושאי הגירושים, כאשר בתוכו נכנס גם תכנון ההורות. הגישור מבוסס על הסכמה, השפה היא שפה של פשרה וויתורים - לכן הוא מתאים לזוגות בסכסוך נמוך.

התיאום ההורי מתחיל בשלב שיש כבר החלטות ו/או הסכמות בנושא הילדים. בתהליך התיאום הורי מיושמים כלים גישוריים.